Z dniem 1 maja 2016r. weszła w życie znowelizowana ustawa o Kształtowaniu Ustroju Rolnego 

- przepisów tej ustawy nie stosuje się do nieruchomości Rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa – regulują to przepisy odrębne 

- Przepisów nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha

- Ustawa nie ma zastosowania do gruntów rolnych do 50 a – które w dniu wejścia ustawy w życie zajęte są pod budynki mieszkalne, budowle, obiekty 

- ustawie nie podlegają nieruchomości rolne, które w dniu wejścia w życie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.

- działki objęte planem zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. 

Wszystkie inne działki - podlegają obrotowi zgodnie z ustawą - czyli obrót nimi będzie bardzo utrudniony. 

 

 

 

Z dniem 9 marca 2015r. - weszły w życie przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków lub ich części. Co do oznacza w praktyce ? Otóż każdy, kto po 9 marca 2015 r., będzie sprzedawał lub wynajmował dom, mieszkanie, lokal, obiekt, powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Czyli dokument stwierdzający jaka jest "jakość energetyczna budynku". Jeśli sprzedający lub wynajmujący takowego nie posiada, powinien go wykonać, w przeciwnym wypadku kupujący lub najemca mają prawo do sporządzenia takiego dokumentu na koszt sprzedającego lub wynajmującego.

Oczywiście muszą być spełnione określone warunki, czy najemca lub kupujący muszą wezwać wynajmującego lub sprzedającego w terminie 14 dni od zawarcia umowy najmu lub umowy sprzedaży  do dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej (wynajmujący lub sprzedający ma na to 2 miesiące).  Gdyby wynajmujący lub sprzedający w tym terminie nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia takiego świadectwa, to wtedy właśnie najemca lub kupujący może w terminie ( dla umowy najmu ) 6 miesięcy, (dla umowy sprzedaży) 12 miesięcy zlecić sporządzenie takiego dokumentu na koszt sprzedającego lub wynajmującego. 

 

 


 

Jakie mieszkanie kupić? Nowe z rynku pierwotnego, czy starsze z wtórnego? 

Zapraszamy do lektury artykułu z Rzeczpospolitej autorstwa pani Anety Gawrońskiej. 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1254995-Kiedy-wygra-rynek-wtorny.html