We współpracy z doświadczonymi rzeczoznawcami wykonujemy wyceny wartości nieruchomości (domu, mieszkania, działki, lokalu użytkowego, kamienicy, biurowca, hotelu, magazynu oraz inne).

Wyceny sporządzone przez nich są uznawane w największych bankach działających w Polsce.

Obszar naszej działalności to Kraków, powiat krakowski – ziemski i powiaty sąsiednie.

Przedmiot szacowania:

 • Nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane o przeznaczeniu:
  • mieszkalnym ( budownictwo jedno- i wielorodzinnym)
  • komercyjnym, usługowym, przemysłowym
  • rolnym i leśnym
 • Spółki i przedsiębiorstwa

Cele określania wartości nieruchomości:

 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • postępowanie spadkowe, egzekucyjne, podatkowe
 • wniesienie aportu do spółek prawa handlowego
 • sprzedaż, zamiana lub negocjacje
 • ustalenie wartości aktywów firmy, dla potrzeb amortyzacji
 • przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw
 • ubezpieczenie nieruchomości
 • podział majątkowy
 • zniesienie współwłasności

Oferta skierowana do:

 • osoby fizyczne
 • banki
 • sądy, syndycy, komornicy
 • deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe
 • urzędy skarbowe, urzędy gminy
 • podmioty gospodarcze