Oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń :

a - ubezpieczenie majątku

Aktualnie mamy do Państwa dyspozycji różne warianty ubezpieczeń majątkowych:

Wariant Standard, Wariant Prestige , komponujemy też elastyczne Pakiety Ubezpieczeń na indywidualne życzenie dla wymagających klientów.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zarówno mienie w fazie budowy jak i w użytkowaniu.

Ubezpieczamy budynki mieszkalne, lokale mieszkalne /również w ramach wspólnoty mieszkaniowej/, lokale użytkowe, budowle i obiekty małej architektury np. ogrodzenia, altany, bramy i furtki, siłowniki i napędy do bram, oczka wodne, garaże wolno stojące, ruchomości domowe, przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej, dzieła sztuki, domy letniskowe, nagrobki oraz wiele innych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi: pożar, uderzenie pioruna, osuwanie się ziemi, powódź, zalanie, wybuch, deszcz nawalny, silny wiatr, katastrofę budowlaną, następstwa akcji ratowniczej związanej z ww. wydarzeniami, ubezpieczamy także kradzież z włamaniem, ryzyko rabunku, dewastacji i wandalizmu, ryzyko przepięć, kradzież rzeczy osobistych /w tym mienie sportowe/ poza miejscem ubezpieczenia.

b - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w kraju i na świecie

c - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy

d - polisy na życie jako zabezpieczenie zobowiązań np. kredytów.

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z NASZYM DORADCĄ LUB PRZESŁANIE KONTAKTU ZA POMOCĄ FORMULARZA, A NASZ DORADCA SKONTAKTUJE SIĘ Z PAŃSTWEM.