We współpracy z doświadczonym studiem projektowym oferujemy Państwu usługi z zakresu:

 • Architektura Krajobrazu
 • Aranżacja Przestrzeni Zewnętrznych
 • Projektowanie i Zakładanie Terenów Zieleni
 • Kompleksowa Pielęgnacja Terenów Zielonych
 • Inwentaryzacje Architektoniczne i Dendrologiczne

Proponujemy zintegrowane projekty przestrzeni zewnętrznych:

 • projekty ogrodów prywatnych, ogrodów przy rezydencjach, tarasów w apartamentach
 • projekty aranżacji otoczenia wokół siedzib firm i instytucji
 • projekty zagospodarowania i rewaloryzacji terenów osiedli mieszkaniowych oraz terenów zieleni (skwery, parki, place zabaw, itp.)
 • projekty zieleni przy drogach i ciągach komunikacyjnych
 • projekty małej architektury oraz obiektów wystawowych
 • inwentaryzacje zieleni wraz z wytycznymi pielęgnacyjnymi
 • dokumentacja do wniosków WS20 i WS21
 • kosztorysy

Oferujemy fachowe i terminowe realizacje:

 • zakładanie ogrodów
 • budowę nawierzchni (podjazdy, ścieżki, tarasy)
 • zakładanie systemów nawadniających
 • budowę i montaż elementów małej architektury
 • pielęgnację zieleni.

a także:

 • doradztwo z zakresu projektowania i pielęgnacji zieleni we wnętrzach
 • projekty zielonych dachów i zewnętrznych tzw. zielonych ścian
 • projekty ogrodów wertykalnych (zielone ściany) we wnętrzach mieszkalnych, usługowych, handlowych i biurowych
 • kosztorysy
 • organizację prac remontowo-wykończeniowych.