Usługa ta skierowana jest do klientów, którzy nie mają pełnej dokumentacji swojej nieruchomości lub mają w niej błędy lub braki.

Pomagamy uzyskać wymagane prawem dokumenty prostujące stan prawny - przykładowo:

- w Księdze Wieczystej jest wpisana inna (mniejsza lub większa) powierzchnia gruntu,

- w Księdze Wieczystej brakuje wpisu o ustanowionej służebności,

 Na zlecenie wykonujemy również podziały fizyczne nieruchomości na przykład:

-  jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości w udziałach i chcemy znieść współwłasność

-  jesteśmy jedynym właścicielem nieruchomości, ale chcemy ją podzielić

- chcemy wydzielić np. piwnice do odrębnej Księgi Wieczystej 

wiele innych, na przykład

- nie mamy założonej w ewidencji kartoteki budynku,

-  w dokumentacji urzędowej nie zgadza się numer ewidencyjny działki lub budynku

- w dokumentacji urzędowej figuruje stara, nieaktualna nazwa ulicy

- w dokumentacji urzędowej są błędy w metrażu, nazwisku lub inne. 

Wykonujemy także wiele innych czynności , tak by wymagane prawem dokumenty,  niezbędne przy dalszym obrocie nieruchomościami były poprawne. 

Na życzenie klientów występujemy także z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy w terenach nie objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, pomagamy też w pisaniu wniosków do nowopowstających Planów Zagospodarowania Przestrzennego.