Dla klientów naszego biura mamy ofertę obsługi prawno-administracyjnej. W ramach tej usługi pomagamy uzyskać dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji. W przypadku niejasności lub niezgodności związanych ze stanem prawnym nieruchomości pomagamy uzyskać dokumentację wymaganą przy obrocie nieruchomościami.

Usługa ta skierowana jest również do klientów, którzy sami znaleźli kontrahenta. Bez doświadczenia i potrzebnej wiedzy przygotowanie i przeprowadzenie transakcji może być trudne. My przeprowadzimy ją sprawnie i bezproblemowo. W ramach usługi:

  • pomożemy przygotować dokumenty

  • umówimy notariusza

  • doradzimy jak uzgodnić warunki transakcji, aby były one bezpieczne dla obu stron

  • wyliczymy koszty transakcji, a przeprowadzając ją z nami uzyskacie Państwo również preferencyjne stawki w kancelarii notarialnej

  • przygotujemy projekt umowy, zarówno przedwstępnej jak i końcowej

  • przygotujemy protokoły zdawczo-odbiorcze,

a na Państwa życzenie możemy uczestniczyć w każdym z etapów przeprowadzenia transakcji.

Usługa ta dotyczy również transakcji wynajmu. Na Państwa zlecenie przygotujemy umowę najmu /również w trybie najmu okazjonalnego/, doradzimy jej zapisy, sposoby rozliczeń, przygotujemy protokoły zdawczo-odbiorcze.

 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z AGENTEM.