We współpracy z geodetami wykonujemy:

  • z zakresu ewidencji gruntów: podziały nieruchomości, 

  • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych - konieczne przy załatwianiu pozwolenia na budowę 

  • inwentaryzacje powykonawcze - konieczne do odbioru budynku 

  • wyznaczanie, wznowienia granic - potrzebne, kiedy nie jesteśmy pewni, którędy przebiegają granice

  • typowe i nietypowe opracowania geodezyjne

Cennik usług dostępny w naszym biurze po telefonicznym, mailowym lub osobistym ustaleniu zakresu prac